четвъртък, май 16, 2024

Пожарозащита на метални тръби, пресичащи прегради

Въпреки, че съставният им елемент представлява риск от пожар, негоримите тръби представляват начин за разпространение на топлина, пламъци, дим и газове.

Негоримите тръби представляват ли риск?

По време на фазата на проектиране е лесно да се подценят проблемите, свързани с негоримите тръби или тунели, пресичащи огнезащитни прегради.В повечето практически случаи те са част от отоплителна или вентилационна система, която в случай на пожар ще бъде незабавно изключена от главното електрическо захранване. За съжаление, дори ако системата е изключена, въздушните тръбопроводи могат да осигурят лесен начин за преминаване на огъня, топлината, дима и токсичните газове от една преграда към друга. По-специално металните конструкции имат способността – когато горещ газ тече вътре – да предават бързо топлината чрез проводници, като по този начин благоприятстват за пламването на горими материали в близост. Освен това, често се срещат тръби, увити в топлоизолационни материали, повечето от които изключително запалими, които могат директно да допринесат за разпространението на огъня.

Важността на проектиране при климатичните тръбопроводи

Например Сингапурски пожарен кодекс препоръчва да се обърне специално внимание на проектирането на тръбопроводите за климатизация.Тези компоненти не е необходимо да бъдат защитени сами по себе си, тъй като те не взаимодействат с огъня. Независимо от това се изискват мерки за защита по различни причини: първо, страничните продукти от пожара могат да използват тръбопроводите за разпространение около сградата, като по този начин може да възникнат неустойчиви условия в части от сградата далеч от огъня. Второ, структурната устойчивост на съставните им части – стоманата – е чувствителна към висока температура и може да причини срутване на елемент няколко минути след възникването на пожара. Трето, имат много висока топлопроводимост, което води до бързо повишаване на температурата на повърхността им в случай на пожар, което от своя страна може да причини запалване на горимите материали, намиращи се в близост на тръбопроводниците.

Решения

Изображение на тунели над купчини дърво в индустриална зала

За първия случай, против разпространението на странични продукти от пожара през тръбите, може да бъде интегриран противопожарен клапан: той се вкарва в тръбопровода по начин, подходящ за преградната стена, и автоматично затваря пътя за разпространение при пожар. Изисква се същата огнеустойчивост като за стената, през която преминава тръбопроводът.

За втория случай, пожароустойчивостта, обикновено се изисква рамката, държаща тръбопроводната система, да бъде проектирана така, да издържа на високи температури. За да се гарантира това, цялата конструкция трябва да бъде защитена с огнеупорни панели и картон.

И накрая, за да се избегне пламването на горимите материали в близост до тунелите, трябва да се предвидят минималните разстояния задължителни между тунела и веществата (вижте снимката по-долу).
В случай, че е необходимо, топлоизолацията трябва да бъде направена от негорими компоненти или от материали, оценени за повърхностно разпространение на пламъка.

Последно

Още по темата