вторник, юли 9, 2024

Каква е ролята на втория стълб от системата на пенсионното осигуряване

Съвременната пенсионна система в България се основава на три стълба:

  1. Задължително държавно пенсионно осигуряване.
  2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  3. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Ролята на втори и трети стълб е да допълва дохода от пенсия, получаван от държавната пенсионна система, като размерът на допълнителната пенсия е пряко свързан с осигурителните вноски през годините на осигуряване.

При втори стълб на пенсионната система допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява от лицензирани дружества в управляваните от тях професионален и универсален пенсионни фондове.

Част от задължителните ни осигурителни вноски постъпват в личната ни партида, а доходът, който ще получим с допълнителна пенсия се изчислява съобразно размера на натрупаните през годините ни средства.

Те от своя страна са според това на какъв доход се осигуряваме и с каква честота го правим във времето, дали има прекъсвания в рамките на осигурителния стаж или не са налице такива. По закон 5 % от осигурителния ни доход влиза в универсалния пенсионен фонд.

Таванът на максималния осигурителен доход е 3000 лева. Това означава, че размерът на месечната вноска в универсалния пенсионен фонд не може да бъде по-висока от 150 лева, какъвто и да е доходът ни към момента на осигуряване.

Всеки трудово зает служител може да се осигурява само в един универсален и в един професионален пенсионен фонд.

Натрупването на доходност е ангажимент на пенсионния фонд, който борави със средствата в личната ни партида. Средната годишна доходност на пенсионните фондове у нас от 2001 г. насам е над 4 процента, сочат данните.

С помощта на държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване вие си гарантирате един базисен доход. Ако целта ви е да се възползвате от повече средства, когато спрете работа, трябва да се насочите към допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Само така бихте могли да постигнете по-високо качество на живот и да не се лишавате от стандарта, с който сте свикнали през годините.

Подобно решение е лесно, но отлагането му не би могло да доведе до бързи резултати – изяснете сега бъдещите си финансови цели и следвайте посоката си, без да се отклонявате по пътя.

Тук е и мястото за специалистите, които имат опит с пенсионни консултации. Те могат да ви ориентират за подходящата за вас стратегия, както и за възможностите за алтернативни варианти за инвестиции и спестяване.

Никой от работещите българи не заслужава да изпадне в трудности, с каквито се сблъскват днешните пенсионери. Ето защо правилният подход днес изисква да сме отговорни и обективни при решаването на този въпрос, за да направим така, че времето да работи в наша полза, а не обратното.

Посетете https://crediport.bg/pensionno-osiguriavane, ако се нуждаете от изчисляване на прогнозна пенсия, съвети за балансиране на партидите в отделните стълбове, при желание за прехвърляне на партиди с цел по-добра доходност.

Последно

Още по темата