четвъртък, май 16, 2024

Етапи на сделка с недвижим имот

Независимо дали ще купувате или продавате недвижим имот и независимо къде ще се случва това – дали в София, или извън столицата, етапите на сделката крият много „подводни камъни“. Затова трябва да сте много внимателни при сключването на подобна сделка. За целта трябва да сте запознати доста добре с всички етапи на една сделка с недвижим имот. Най-често срещаният съвет в тези случаи е да се посъветвате с адвокат.

Но преди това – нека обърнем по-подробно внимание на това какво всъщност представлява една сделка с недвижим имот?

Накратко, това е процес, при който продавач продава имота си, а купувачът се съгласява да го закупи. Дали недвижимият имот ще бъде жилище, апартамент, къща, офис, земя, нива, няма особено значение – етапите на сделката са еднотипни. Но преди да стане купувачът новият собственик на имота, има доста задачи, които трябва да бъдат свършени, стъпка по стъпка. У нас е практика това да се случва с помощта на брокер на недвижим имот и по-рядко – с адвокат, специализиран в недвижимите имоти. Имотният агент помага на купувача в процеса на намиране на подходящ за него и неговия бюджет имот. Той, най-общо казано, среща един купувач и продавач. За това брокерът или агенцията, за която той работи, получават комисионна от сделката за дадения имот.

Купувачът и също така – и продавачът могат да заемат и адвокат по недвижими имоти за сключването на сделката и целия процес, с различните й етапи. При този вариант се заплаща хонорар на адвоката, който следи за различните нормативни документи, необходимо за финализирането на сделката. Като за началото, сключването на предварителен договор и уговарянето на „стоп капаро“. В качеството си на юридическо лице адвокатът има право и да провери за различни неприятни финансови тежести – дали имотът е ипотекиран, има ли и какви наследници и подобни.

Следва проверка на евентуални затрудняващи приключването на сделката обстоятелства. Какво имаме предвид ли? Ако обезпечаването на покупката се осъществява с ипотека от банка, то дадената финансова институция ще поиска да се увери, че имотът е оценен на цената, на която купувачът иска да го закупи. За тази цел ще трябва да бъде направена пазарна оценка, както и данъчна оценка.

Отговорност на брокерската агенция или адвокат пък е да подготви всички документи за приключване на сделката, които купувачът и продавачът да подпишат по време на прехвърляне на собствеността върху имота. Затова е необходимо да се посети нотариус за нотариална заверка на документите, които купувачът и продавачът подписват. Често това се случва в района, в който се намира домът. Например, ако предстои сделка за недвижим имот извън София, е необходимо да се посети нотариус в даденото населено място, а не в София. След като бъдат подписани всички документи и бъде преведена уговорената сума за имота, в присъствието на адвокат по недвижими имоти, може да се каже, че етапите на сделката са приключени и тя е успешно завършена. Купувачът може да се поздрави като нов собственик на недвижим имот, а продавачът – с нараснала банкова сметка!

 

Последно

Още по темата