Загубата на приходи може да застраши предоставянето на услуги за местните общности

115

В Община Враца също се проведе публично обществено обсъждане на „Общ устройствен план на Община Враца“. В рамките на срещата е …