вторник, март 26, 2024

Ясни видинските победители в конкурса „Пожарникар на годината“

Видинската регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ проведе областния етап от ежегодния Националния конкурс „Пожарникар на годината“ за 2016 година. Комисия разгледа номинациите, оценките и информациите за работата на служителите, постъпили от съответните структури на дирекцията, оцени дейността им по постигнати резултати и излъчи отличените от РД ПБЗН-Видин. Днес, на тържествена церемония в присъствието на директора на ОДМВР-Видин старши комисар Янко Янколов и журналисти, комисар Станислав Генчев – директор на РД ПБЗН – Видин връчи грамоти и плакети на победителите.
Победител в областния етап в подраздел „Ръководен състав“ е старши инспектор Филип Иванов Филипов – началник на група „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ в РС ПБЗН – Видин. Ст. инспектор Филипов започва работа в системата на МВР през 2000 г. Отличен професионалист, ръководещ с вещина и авторитет групата в РС ПБЗН-Видин. Инспекторът участва активно в обучения по пожарна безопасност в училища и детски градини, както и в провеждане на занятия по евакуация на ученици, учители и помощен персонал.

През 2016 г., ръководената от него група извършила 46 комплексни проверки, 199 контролни проверки и 602 тематични проверки, при което са констатирани 153 нарушения на противопожарните правила. Извършени били 193 проверки в новостроящи и рекоструиращи се обекти, изготвени са 31 становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност. Изготвени били и 147 становища за допускане на земеделската техника в жътвената кампания, както и съставени 37 акта за установяване на административни нарушения, за които са издадени наказателни постановления.
Победител в областния етап в подраздел „Младши изпълнителски състав“ е младши инспектор Сашо Ваньов Петров – водач на специален автомобил ­­II степен, той и пожарникар/водач на подемнотранспортни машини/ в група „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в РС ПБЗН – Видин. Мл. инспектор Петров е назначен на работа в системата на МВР през 2009 г. Инспекторът има отлична професионална подготовка. Той е един от водещите служители, които осъществяват аварийно-спасителни дейности с използване на алпийски техники. През месец август м.г., в екстремни условия взима правилно решение и благодарение на отличната си алпийска подготовка, успява да предотврати опит за самоубийство. Тогава е награден от началника на РС ПБЗН – Видин с „Писмена похвала“.
Двамата служители – победители в областния етап на Националния конкурс „Пожарникар на годината“ са наградени и с „Писмена похвала“ от директора на РД“ПБЗН“-Видин.
Победител в категория „Отличени в Национален конкурс „Пожарникар на годината“ е Николай Цолов – председател на Управителния съвет на Свободен младежки център – Видин. Под негово ръководство през 2016 година са разработени и одобрени за финансиране два трансгранични проекта по Програма INTERREG V-A Румъния-България. С изпълнението на дейностите по тези проекти, основната заслуга за които е на г-н Цолов, ще се достигне по-високо ниво на подготовка както на учениците, учителите и доброволните формирования, така и на други представители на местната общност, с което ще бъде подпомогната превантивната дейност на структурите на пожарна безопасност и защита на населението в Видинска област.

Ежегодният Национален конкурс „Пожарникар на годината“ има за цел да популяризира дейността и да издигне престижа на органите за пожарна безопасност и защита на населението, да стимулира работата на служителите в тях, както и да изведе, покаже и мултиплицира добри практики в областта на пожарогасенето и защитата на населението. Конкурсът се провежда в две категории: І Категория – „Пожарникари на годината“ и ІІ Категория – „Отличени в Националния конкурс „Пожарникар на годината“. В категория „Пожарникари на годината“, конкурсът се провежда по комплексни показатели сред държавните служители от основните направления на дейност на ГДПБЗН и има следните раздели: А/ „Пожарникар на годината – комплексен победител“; Б/ „Пожарникари на годината“ от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност“; В/ „Пожарникари на годината“ от направление „Контролна дейност“и Г/ „Пожарникари на годината“ от направление „Превенция“.
 

Последно

Още по темата