Връчиха дипломи „Монтесори“ на 20 педагози от Враца

48

Квалификацията на педагозите бе проведена в ДГ „Европейчета“, базова към Нов български университет, партньор на Община Враца.