четвъртък, юли 11, 2024

Трябва да се завишат изискванията в системата на висшето образование

Най-много новоприети студенти за учебната 2020-2021 г. има от областите София-град, Плевен, Велико Търново, Враца и Ловеч.

Последно

Още по темата