Срещите в населените места на Община Враца продължават

29

В село Нефела тази година са предвидени средства за асфалтиране и подмяна на бордюрите на главната пътна отсечка в селото – ул.