Срещите в населените места на Враца продължават СНИМКИ

50

… през 2021 година са разширяването на гробищния парк и допълнителни контейнери за битови отпадъци, допълниха от Община Враца.