Школата по изкуства във Враца – с достъпна среда за хора с увреждания

15

Достъпът на хора с увреждания до Школата по изкуства във Враца ще се осигурява чрез верижен инвал…