Премиерът похвали инвестиция за половин милиард лева до Враца

15

… хранилище „Чирен“ до Враца. Премиерът подчерта ключовата роля на хранилището за диверсификацията на енергийните ни източници.