Премахват пестицидите и от последните два склада в община Враца

28

Дейностите са извършени в присъствието на комисия с представители на ПУДООС, Община Враца, областна администрация, Пожарна …