петък, май 17, 2024

Ползите от система за контрол на достъп

Картината, която изниква в съзнанието на повечето хора, когато мислят за системите за контрол на достъпа, е някой, който подава бадж към четец за карти, за да отключи врата или да освободи бариера, така че да може да влезе или излезе от сграда. И, разбира се, това е основната функция на повечето инсталации. Възможностите на съвременните системи за контрол на достъп се простират далеч отвъд простото контролиране на това кой може да влезе в дадена сграда.

Подобряване на ефективността на заплатите

Съвременните системи за контрол на достъп могат да предоставят данни във формат, който е лесно съвместим с пакетите за заплати, така че досадният и склонен към грешки процес на ръчно въвеждане на данни за присъствието на персонала може да бъде напълно елиминиран. Дори в средно големи организации това води до полезни икономии и подобряване на ефективността на отдела за заплати, а в по-големите организации икономиите могат да бъдат много значителни.

Подобряване на сигурността на сградата

Нека сега разгледаме какво може да направи системата за контрол на достъп вътре в сградата. Разбира се, тя може да се използва за ограничаване на достъпа до определени зони, като се гарантира, че само упълномощени служители могат да влизат в тях. Особено в сгради с много обитатели често е полезно да се свърже работата на асансьорите със системата за контрол на достъпа, така че потребителите да могат да изпращат асансьорите само до етажите, заети от компанията, за която работят.

Струва си да се отбележи, че контролът на достъпа може да отчита и часа на деня и деня от седмицата. Това означава, че персоналът, който има достъп до сграда или офис през нормалното работно време, може да не бъде допускан по друго време. И обратното, на почистващия персонал може да бъде разрешен достъп само след приключване на нормалния работен ден.

Някои системи могат да отидат и по-далеч, като например предоставят ефективно решение на вечния проблем с резервациите за заседателни зали и други подобни споделени съоръжения, като дават възможност на оторизираните потребители да резервират залата или съоръжението онлайн. След това, в подходящото време – но не и по друго време – тяхната значка или карта за контрол на достъп ще позволи влизането. Премахват се споровете относно резервациите и загубата на административно време за ръчен контрол на резервациите.

Спестяване на разходи

В наши дни много организации използват пропуски за контрол на достъпа, за да контролират печатането и фотокопирането – преди да може да направи копие или да отпечата документ, притежателят на пропуска трябва да го представи на машината. Това означава не само, че се елиминира неразрешеното използване, но и че лесно може да се води отчет за обема на копирането и отпечатването, извършено от отделните потребители. Това е голям стимул да се отпечатва само необходимото, като по този начин се спестяват разходи и се опазва околната среда.  Освен това се гарантира сигурността на поверителните документи.

Безкасовите вендинг услуги също могат да бъдат въведени, като се използват същите пропуски за контрол на достъпа. Така се избягват разходите и неудобствата, свързани с издаването на отделни пропуски, а също така означава, че когато трябва да се издаде, анулира или актуализира пропуск, работата трябва да се извърши само веднъж. Това отново може да доведе до големи икономии на административно време и разходи.

Намаляване на сметките за енергия и опазване на околната среда:

За много потребители обаче едно от най-големите предимства на инсталирането на модерна система за контрол на достъпа е, че тя значително намалява сметките им за енергия и съответно въглеродните им емисии.

Контролнадостъп.com постига това чрез организиране на обмен на данни между системата за контрол на достъпа и системата за управление на сградата. Тъй като системата за контрол на достъпа знае кои зони на сградата са заети, след като този обмен на данни е активиран, е сравнително лесно да се конфигурира системата за управление на сградата така, че тя автоматично да изключва ненужното осветление и да намалява отоплението в незаетите зони.

Решаване на проблемите с паркирането на автомобили

Добре внедрената система за контрол на достъпа може да започне своята работа още преди служителите и посетителите да стигнат до сградата, като контролира влизането и излизането от паркинга. Съвременните системи могат да бъдат програмирани така, че да разрешават достъп само на оторизирани автомобили или просто да отчитат автомобилите, докато паркингът се напълни, и след това да забраняват по-нататъшно влизане.

Ясно е, че съвременните системи за контрол на достъпа могат да предложат много, но когато се стигне до инсталиране на такава система, винаги има един елемент, който не сме взели предвид. Това е наличието на бюджет или липсата на такъв. Преди да приемете, че няма достатъчно средства за инсталиране на системата, си струва да разгледате отново разгледаните в тази статия функции и съоръжения, много от които водят директно до спестяване на разходи.

Избор на експертна фирма за контрол на достъпа

Описаните функции се отнасят за съвременни системи, които от самото начало са проектирани с мисъл за гъвкавост, а някои от поръчковите функции, като например лотарийната система за паркиране на автомобили, разчитат на опита на доставчика за успешното им прилагане.

Винаги си струва да се търси доставчик, който има добри постижения в областта на контрола на достъпа и който съчетава водещи на пазара продукти с експертна поддръжка. Имайте предвид това и няма никакво съмнение, че системата за контрол на достъпа може да бъде отличен и безценен инструмент за повишаване на ефективността на бизнеса.

Като се погледне от цялостна гледна точка, която включва спестявания от администрация, намаляване на потреблението на енергия и по-добър контрол върху заплатите, в допълнение към подобренията в сигурността, може да се окаже, че системата за контрол на достъпа всъщност е много привлекателна и достъпна инвестиция, която ще донесе добра възвръщаемост през целия си живот.

Последно

Още по темата