Подготовка за зимата

7

Всички общини в област Враца имат сключени договори с фирми за снегопочистване. Това за.