Подготовка за зимата

6

Всички общини в област Враца имат сключени договори с фирми за снегопочистване. Това за.