сряда, април 24, 2024

Подаване на заявление за жилищен кредит

Трябва да се отбележи, че финансовите институции налагат своите изисквания на длъжниците и ограничения. Например, за да получите пари назаем в замяна на ипотека на жилище, трябва да имате постоянно местожителство и работа. Освен това общата продължителност на услугата по заема трябва да бъде най-малко 1 година. Ако клиентът е с лоша кредитна история, ипотеката все пак е възможна. Всичко останало продължава да важи – не трябва да има криминални регистрации и други паралелни заеми. Потенциалният клиент трябва да е на не повече от 65-75 години към момента на изплащане на ипотеката.

Когато попълните заявлението, можете да посочите съдлъжник, който може да бъде брат, съпруг, родители или приятели. Обезателно трябва да предоставите личната си карта и данните си. Без това заемът ще бъде отказан, дори ако има шанс да го получите. Когато кандидатстваме за ипотечни кредити в няколко банкови институции, трябва да разберем по-подробни условия за длъжниците и процедурата за придобиване на недвижими имоти във всеки от тях. След като заявлението за ипотека бъде одобрено, можете да преминете към избора на правилното жилище.

Процедурата за получаване на заем е следната: регистрация на заявления, търсене на активи, одобрение на активи, споразумение. Банката има положително или отрицателно решение от датата на подаване на всички документи в кредитните институции в рамките на 5-10 работни дни. През този период тя потвърждава информацията и определя максималния размер на кредита, с който ще може да разполага кандидатът

Когато кредитополучателят намери подходящ вариант, той ще трябва да получи от продавача копия на всички документи за банката и тя да извърши независима оценка на активите. Това е оценката на компанията, която да бъде акредитирана от финансовата институция. След като подадете документацията за жилището, банката  внимателно ще я разгледа и ще се увери, че избягва правните и финансовите рискове. Обикновено отнема 3 до 7 дни.

Източник: https://creditportal24.com/bg/

Последно

Още по темата