Памет и паметници

22

Дългогодишният изследовател, историк, общественик, главен експерт в Държавен архив – Враца е и сред създателите, допринесли за …