Още шест са жертвите на коронавируса в Монтанско

14

Враца; 1 лице в Военно медицинска академия МБАЛ София; 1 лице във „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД, …