Обсъжда се публично Общият устройствен план на Община Враца

26

Община Враца, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, кани всички заинтересувани лица и жители на Общината на публично обществено …