НИМХ: Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за територии от 13 области в …

54

Екстремалният индекс важи за участъци от областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище, Добрич, …