Национално училище „Иван Вазов“

44

Начално училище “Иван Вазов” е първото базово училище в град Враца и до днес тук са проведени стотици студентски практики.