вторник, юни 11, 2024

Коя е проф. Даниела Дашева – служебен министър на младежта и спорта

Проф. Даниела Дашева – служебен министър на младежта и спорта

Проф. Даниела Дашева е родена през 1961 г.

Член е Европейска мрежа за спортни науки, член е на борда на директорите на Европейския съвет за спортна наука и физическо образование (ICSSPE), национален делегат в Международната федерация за физическо образование (FIEP). Член на Комисията по олимпийска подготовка към БОК.

От 2008 г. до февруари 2012 г. е зам. ректор по Международна дейност и европейска интеграция на НСА. След това става заместник-ректор по научната, международната и проектна дейност на НСА.

От 2006 г. е професор по Теория и методика на спортната тренировка.От 2001 г. е ръководител на катедра „Теория на спорта“ и член на Академичния съвет на НСА „В. Левски“.

От 1991 г. до 1994 г. работи като преподавател във Висшето училище по Физическо възпитание и спорт в гр. Мостаганем, Алжир.

Състезател е по баскетбол повече от 20 години в представителни отбори на България.През 1991 г. защитава докторска дисертация. През 1999 г. придобива научното звание доцент по Теория и методика на спортната тренировка в НСА „Васил Левски“. Няколко години по-късно защитава дисертация на тема: Тренировка и адаптация в нестандартни условия“ за получаване на научната степен „Доктор на педагогическите науки“.

Завършва Учителския факултет на ВИФ „Г. Димитров“ (НСА) през 1983 г. с втора специалност треньор по баскетбол. Придобива Магистърска степен по Спортна психология към Католическия Университет в Льовен – Белгия.

Владее френски, испански, английски и руски език.

Има повече от 150 научни публикации, включително 20 книги.
Източник: www.president.bg

Последно

Още по темата