вторник, юли 9, 2024

Какви са различните видове автомобилни филтри и с какво да внимаваме?

Немалка част от проблемите по автомобила са свързани с качеството на филтрационните детайли. Различните автомобилни филтри при навременно почистване и подмяна гарантират ефективна работа на автомобила.

В различните системи на едно МПС се използват филтрационни елементи със специфично предназначение, но с една основна функция: действат като бариера за замърсявания от различен произход.

Какви видове автомобилни филтри има?

По-голяма част от филтрите служат за пречистване най-вече на горивото, въздуха, маслата и охладителните течности, необходими на двигателя. Има и такива, които се вграждат в купето, за да осигурят чист въздух на пасажерите, както и филтри, които се използват само при определен вид автомобили.

Въздушен филтър

Неговата основна функция е да пречиства постъпилия в двигателя въздух от песъчинки, частици, камъчета, прах, насекоми и др.

Горивен филтър

Той е част от горивната система на автомобила и позволява постъпващото в двигателя гориво да бъде пречистено от различни примеси и замърсители.

Маслен филтър

Функцията на масления филтър е да предпази двигателя от попаднали замърсители в смазочната течност.

Филтър купе

Този филтър не оказва влияние върху работата на автомобила, защото служи за филтриране на въздуха в купето.

Филтър за твърди частици (DPF)

Използва се най-вече при новите дизелови автомобили, но такъв има и при някои бензинови. Задачата му е да отделя саждите от изгорелите газове.

Хидравличен филтър

На практика хидравличният филтър представлява маслен филтър, чиято роля е да запази свойствата на хидравличното масло за правилното функциониране на кормилната и спирачната система.

Филтър картерни газове

Той служи за регулиране на газовете, които постъпват в картера, затова се обозначава още с понятието “вентилация на картера”.

UV филтър

Представлява прозрачно фолио, което отразява и поглъща топлината, контролира преминаването на светлината и защитава от UV лъчите.

Отчитайки колко важни за ефективната работа на автомобила са различните филтри, трябва да знаете не само за какво служат, но и как да ги експлоатирате правилно.

За какво да внимавате при поддръжката на филтрите?

След като забележите признаци, които са знак за проблеми с филтрите, трябва да се погрижите за навременното им почистване или смяна.

Признаци за неизправности на филтрите

Най-често причините за повредите при филтрите са неправилният им подбор, некоректна подмяна, неспазен срок за смяна, експлоатация на автомобила в силно замърсена среда и лошо качество на използваните течности.

Признаците, които показват възникнали проблеми с филтрите, могат да бъдат:

– неравномерно работещ двигател;

– липса на достатъчно мощност;

– голям разход на гориво;

– поява на неприятни миризми в салона;

– влага по стъклата и неефективно обдухване от вентилатора.

Интервал за смяна на филтрите

Въпреки че принципно смяната на съответния филтър става според предписанието на производителя, в масовата практика са се утвърдили относителни срокове и пробег.

Въздушен филтър

Обикновено се запушва на около 10 хил. км и това води до трудно палене на автомобила дори през лятото, по-слаба мощност и повишен разход на гориво. Зависи в каква среда се експлоатира колата, но въздушният филтър се сменя на 10-15 хил. км, а периодично се проверява на всеки 5 хил. км.

Маслен филтър

Сменя се задължително при смяна на маслото. Препоръчително е да става на 10-15 хил. км. Имайте предвид, че някои модерни масла имат по-висок пробег.

Горивен филтър

Бензиновият филтър се запушва по-бързо, но често запушването може да стане и при цедката на бензиновата помпа. Горивният филтър се подменя на всеки 25-30 хил. км.

Филтър купе

Препоръчва се смяната му на 10 хил. км, но ако средата е силно замърсена, интервалът може да бъде по-малък.

Филтър за твърди частици

Той е една от най-скъпите части. За да се отложи подмяната му, което става след 200 хил. км пробег, като се прави и ремонт на изпускателната система, някои сервизи предлагат dpf почистване със специален софтуер.

Хидравличен филтър

Отделните филтри за хидравлични системи могат да са за еднократна и многократна употреба. В тях има вграден индикатор за замърсяване, който показва времето за смяна. Обикновено се заменят след пробег от 10 хил. км.

Филтър картерни газове

Може да се почиства периодично. Добре е да се подновява на всяка втора смяна на маслото, а при запушен  картер – задължително.

Най-важното при избора на филтри е да се съобразявате със спецификациите на автомобила и да купувате нови, без компромиси заради цената. Подменяйте ги в коректни сервизи по предписание на фирмата производител.

Последно

Още по темата