четвъртък, май 16, 2024

Как да установите дали сте жертва на манипулативен партньор

Връзката с човек, който ви кара да се съмнявате във възприятията си, може да ви доведе до крайно неприятни последствия

Насилието в партньорските взаимоотношения има много измерения, като те не винаги включват физически контакт. Особено неприятна и често срещана практика е гаслайтингът, което е вид манипулация, причиняваща тормоз на другия във връзката.

Целта е жертвата да започне да се съмнява във възприятията си и дори в спомените си, да се усили чувствителността, да се стигне до невротичност и да се загуби контрол върху ситуациите. Това е един сценарий, в който потърпевшият е тревожен и дестабилизиран, без да знае какво може да му предложи утрешният ден.

Добър психолог в София може да ви помогне да установите дали се намирате в такъв капан, как да поставите границите и да излезете от него.

Патология в лъжите

Насилниците, които боравят с този подход, обикновено са патологични лъжци. Ще слушате как винаги отричат, че нещо не се е случвало, че не са го казали, че си измисляте. Това е част от тяхното деструктивно им поведение, като дори вие ще започнете да се съмнявате в себе си, макар да знаете, че не говорят истината.

Бягство от конкретика

Темата винаги ще бъде отклонявана, когато вие задавате директен въпрос с очаквания конкретен отговор. Събеседникът ясно ще ви дава знак, че е напълно излишно да я повдигате, което допълнително ще ви обърква.

Вашите чувства и мисли нямат значение

Омаловажаването ще се проявява в различни реплики от типа на „реагираш крайно“, „нищо не е станало“, „успокой се“. Емоциите ви сякаш нямат право да излязат наяве.

Когато си имате работа с някой, незачитащ чувствата, мислите и убежденията ви, отново ще е причина да попадате в мъчително състояние, в което се съмнявате в основанията си за тези чувства, а по-лошото е, че никога няма да се усетите разбрани.

Прехвърляне на вина

Гаслайтърите ловко прехвърлят вината върху другите, това им е основна тактика. И да им обяснявате как тяхното поведение е причина да се чувствате зле, те така ще изопачат картината, че накрая вие ще излезете най-големия егоист.

При всички случаи ще чуете, че вие трябва да се държите по различен начин, за да не ви третират те по този, от който вие се оплаквате. Топката е във вас, така ще бъде винаги.

Разминаване в думи и дела

Емоционалният насилник понякога се опитва да ви омилостиви, подмятайки думи за любов и колко много означавате за него. Вероятно това и искате да чуете, но за съжаление те нямат никаква стойност. Когато следват разрушително поведение, което ви смачква психически, няма как да търсите истина в тях. Наблюдавайте какво се случва и какво се прави, а не какви изрази се използват, в полза на това само временно да бъдат туширани реакциите ви.

Последно

Още по темата