Инфраструктурата в кв. „Бистрец“

34

В какви срокове ще бъдат възстановени улиците в кв. „Бистрец” във Враца? Този въпр.