Хапчетата на раздора

48

… на България. Още през 2016 г. такава започва да работи във Враца, а през 2019 г. регионални медии сочат примери и от Добрич, Плевен, …