Готовност за зимата

13

Общинското предприятие БКС е готово за зимното снегопочистване на Враца. През студения сезон ще се обезопасяват 120 километра …