Дирекция „Бюро по труда“ във Враца обяви актуалния списък със свободни работни места

202

Дирекция „Бюро по труда“ – Враца ул. “Стоян Заимов” №2, тел. 092/62-11-03. Работни места за специалисти с висше образование 1 Учител …