Чрез фиктивни дружества Бобокови загробили близо 17 000 тона боклук

32

… област Пловдив, област Русе, област Монтана, област Шумен, област Враца са участвали в организирана престъпна група по смисъла на …