Враца Софтуер общество за пръв път с онлайн курсове по програмиране за хора от Монтана …

60

Тази есен за пръв път Враца Софтуер общество предлага онлайн форма на обучение по програмиране за хора от Монтана и регион.