Анкетират бизнеса за потребностите от кадри

25

От Агенцията по заетостта и Областна администрация – Враца информират, че работодателите могат да ползват предоставената им от …