Анкетират бизнеса за потребностите от кадри

29

От Агенцията по заетостта и Областна администрация – Враца информират, че работодателите могат да ползват предоставената им от …