Висшият съдебен съвет награди съдия от Окръжен съд – Враца

21

… Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт поощри Радослава Симеонова Цекова – съдия в Окръжен съд – Враца, с…