Установените случаи на COVID-19 у нас надхвърлиха 10 000

28

По двама нови болни от COVID-19 са открити във Враца, Монтана и Сливен, а по 1 в Разград, Смолян и Търговище. През изминалото …