Tридневна екскурзия в Северозападна България-Мездра-Очиндол-Околчица-Враца

42

Tридневна екскурзия в Северозападна България-Мездра-Очиндол-Околчица-Враца-Клисурски манастир-Леденика-Плевен. Diado Joco-1.33.