Симфониета Враца: Онлайн излъчване на Оратория „Христо Ботев“

24

… Национален филхармоничен хор „Св. Обретенов“ Симфониета-Враца Диригент: Христо Павлов https://www.facebook.com/VratsaSymphony/