СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК – ВРАЦА

46

Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради падналия тежък сняг е прекъснато …