Поглед назад: Бащата на възрожденската литература

27

През следващите години е учител в различни градове – Трявна, Видин, Враца, Плевен… През 1851 година отпечатва първите си книги …