Община Враца със социални и икономически мерки в подкрепа на бизнеса

43

Бизнесът тепърва ще има нужда от подкрепа. Затова Община Враца е предприела социални и икономически мерки в подкрепа на бизнеса.