Община Враца кандидатства за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро …

23

Община Враца подаде документи, с които кандидатства за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление и успешно …