НСИ: Северозападният район на планиране- най-слабо населен

8

Населението на област Враца е 159 470, на територия от 3 620 кв.км. В областта има 10 общини, 104 кметства, 8 са градовете и 115-селата.