Клубове от цялата страна в защита на „Дом на алпиниста“

28

Сградата на Дома на алпиниста във Враца да бъде придобита в полза на държавата и използ.