Кампания събира разделно отпадъците във Враца

35

Кампания, насочена към разделното събиране на различните отпадъци в града, стартират Община Враца и общинското предприятие БКС.