Фолклорни групи от цяла България дойдоха в Ловеч за „Хоро под Стратеш“

24

Полски Тръмбеш, Формация от ръководители на танцови състави от Троян, Хасково, Враца, Пловдив, Първомай, Козлодуй, Асеновград.