вторник, юни 11, 2024

Ако видите бял щъркел през зимата – обадете се на РИОСВ

За зачестили сигнали за видени по нашите земи бели щъркели съобщават от Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“. Според специалистите от центъра не всеки щъркел, останал у нас е бедстващ.

Всяка зима в Спасителния център постъпват десетки сигнали за „бедстващи“ бели щъркели. Загрижени хора се обаждат притеснени, че в средата на зимата са видели самотен бял щъркел. Според едни той е вече стар и е изоставен от ятото, според други е млада, заблудила се птица, а според трети е птица от местната двойка, очакваща партньора си, след смъртта му…

Не малко хора отдават този „феномен“ и на глобалното затопляне. Всъщност всички тези предположения от Центъра ги класифицират по-скоро като „градски легенди“ и почти никога нямат общо с истината.

Всъщност не е ясно защо някои щъркели остават през зимата по нашите земи, като те може да са местни, или прелетни от по-северни страни. „Обикновено си избират места , където могат да се хранят – най-често не замръзнал язовир или река. А когато зимата стане твърде студена и най-вече източникът на храна – реката или язовирът замръзнат, птицата се придвижва на юг. И за това си има обяснение.

Щъркелите правят така наречената „хранителна миграция“. Т.е. те мигрират на юг, защото тук нямат с какво да се хранят. Насекоми, дребни влечуги, мишевидни гризачи, не се срещат през зимата и на нашите бели приятели се налага да мигрират в „топлите страни“, където по това време те са в изобилие. А ако си намериш с какво да се прехранваш по-наблизо защо ти трябва да „биеш“ толкова път?

Естествено винаги има изключение, и в някои от случаите се налага намесата на специалисти. Ето защо ние, от Спасителния център приканваме всеки видял щъркел през зимата – да уведоми компетентните органи в лицето на РИОСВ или екипът на Спасителния център“. Специалистите коментират, че в практиката им често се случва да получат сигнали за „бедстваща група бели щъркели“, които всъщност се оказват големи бели чапли.

За разлика от белите щъркели, големите бели чапли са вид, който нормално зимува у нас. Обикновено могат да бъдат видени на групи в оризища, край реки, язовири, езера…

„Естествено неопитното око трудно би различило каква е птицата – щъркел или чапла, особено от далече, нещо, с което екипа ни винаги има предвид.“ Екипът на Спасителния център не препоръчва подхранването на щъркелите, останали да зимуват у нас. Обикновено те остават на места с наличие на храна – язовири, реки. Ако тези места замръзнат, пернатите се изтеглят на юг, следвайки инстинкта си. Изкуственото подхранване ще обърка и ще попречи на този естествен ход на щъркелите.

Затова съветът на специалистите е ако видите здрав, летящ, бял щъркел посред зима и птицата не е ранена, няма повод за притеснение. Желателно е, обаче, да се свържете с РИОСВ или със „Зелени Балкани“ и да опишете случая и те ще преценят дали се касае за „зимуващ“ в България, или за бедстващ щъркел. Телефоните на които можете да се обаждате в Центъра са: 0886570053 – Д-р Христина Клисурова; 0884877544 – Д-р Руско Петров; 042 607741 – Спасителен център за диви животни

Последно

Още по темата